Zorg organiseren met elkaar waarbij geluisterd wordt naar wat de cliënt zelf wil 2018-04-03T16:19:57+02:00

Project Description

INGEBORD WIJNANDS-HOEKSTRA
Senior Beleidsadviseur, ZIO Zorg in Ontwikkeling

“Zorg organiseren met elkaar waarbij geluisterd wordt naar wat de cliënt zelf wil”

Ik droom over een wereld waarin de zorg en hulp voor mensen in de buurt slimmer, duurzamer en laagdrempeliger is.

Een wereld waarin professionals de ruimte krijgen om goed te luisteren naar de (zorg/hulp)vraag van de cliënt. Waarin zij de ‘professionele vrijheid’ en verantwoordelijkheid krijgen om instelling overstijgend te kunnen bijdragen aan de idealen van hun cliënt.

Een wereld waarin geen stapeling van zorg -en hulpverleningsaanbod plaatsvindt omdat ieder zijn eigen ding doet. Nee, ik wil juist graag dat professionals goed met elkaar en met de cliënt kunnen communiceren en bespreken wat echt nodig is. Dus van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg. Een wereld waarin geld de zorg en ondersteuning volgt, waarin de schotten in de financiering van de zorg verdwijnen.

Een wereld waarin cliënten/patiënten meer betrokken worden bij hun eigen gezondheid, waardoor ze meer uitgedaagd worden om zélf actief te zijn in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht