De cliënt aan zet 2018-04-16T15:32:00+02:00

Project Description

MASJA VAN DEN BURG
Adviseur bij Zorginstituut Nederland

“De cliënt aan zet”

Mijn Zorgdroom is toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg voor alle burgers, waarbij zij op basis van goede informatie keuzes kunnen maken voor de zorg die het beste bij hen past.

De manier waarop wij onze gezondheidszorg hebben georganiseerd is erg complex. Er zijn verschillende wetten, verschillende uitvoeringsorganisaties en heel veel regels met veel uitzonderingen en uitzonderingen op uitzonderingen. Het is bijna onmogelijk om het gehele veld te kunnen overzien. Er zijn geen cliëntondersteuners die de cliënt kunnen helpen en hen kunnen voorzien van informatie en advies over de mogelijkheden in de verschillende domeinen.

Ik merk dat mensen hierdoor vaak niet weten waar ze terecht kunnen voor de juiste zorg, ondersteuning en voorzieningen. Het kan zijn dat mensen op basis van een niet volledig beeld keuzes maken die anders zouden zijn geweest als zij wel goed geïnformeerd zouden zijn. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een opname in een verpleeghuis (of misschien wil hij of zij de zorg juist liever thuis krijgen), maar het kan ook gaan om de keuze voor een ziekenhuis voor een oncologische behandeling. Welke keuzemogelijkheden zijn er? En wat is juist voor deze cliënt belangrijk?

Mijn zorgdroom is dat cliënten de regie krijgen over hun zorg. Voor hen is het belangrijk om hun wensen kenbaar te maken en zorginstellingen moeten zorg leveren die hier zo veel mogelijk aan voldoet. Als zorginstellingen zich meer profileren, kunnen cliënten beter zien wat de keuzemogelijkheden zijn.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht