ICT maakt gelukkig en gezond! 2018-04-23T15:27:41+02:00

Project Description

MARIJKE WILL-JANSSEN
Manager portfolio huisartsenzorg

“ICT maakt gelukkig en gezond!”

ICT is niet meer weg te denken uit de eerste lijn zorg. Mits goed gebruikt, vermindert het de werkdruk (door ondersteuning van de logistiek en administratie), zorgt het voor inzicht en efficiency (door het delen van gegevens tussen zorgpartijen) en biedt het de mogelijkheid om (via bijvoorbeeld beslisondersteuning en casefinding) tijdige en betere zorg te verlenen. Door online afspraken maken, delen van uitslagen en e-consulten, krijgt de patiënt meer regie. De assistente wordt ontlast en heeft zo tijd voor bijvoorbeeld een eigen spreekuur. En daar wordt niet alleen zij maar ook de huisarts blij van, aldus een van de artsen in mijn team.

En hoe is dit voor de patiënten? Ik blijf maar dichtbij huis. Mijn ouders zijn beiden dik in de tachtig, maar wonen zelfstandig, in het grote huis waar ze al hun hele leven wonen. Er is op medisch gebied al het nodige voorgevallen, maar samen slaan ze zich er prima doorheen. Contact met de kleinkinderen onderhouden ze via facetime, boodschappen bestellen ze online, evenals de geneesmiddelen. Een e-consult was even wennen, maar is best handig, ‘want als het niet nodig is, ga je de dokter toch niet lastig vallen’. Het dossier van de cardioloog (inclusief de foto’s) hebben ze zelf ook en wordt met iedereen gedeeld. Over hun medicatie die ze kunnen zien in hun patiëntenportaal hebben ze contact met de apotheek. Maar uiteindelijk beslissen ze zelf. ‘Cholesterol verlagen doen we wel door gezond te eten’, aldus mijn moeder. De inloggegevens hebben ze met me gedeeld, zodat ik mee kan kijken. Natuurlijk is dit niet zoals het hoort, maar het werkt wel. Ze zijn tevreden omdat ze zelf de regie hebben en zelf kunnen kiezen op wie ze wanneer een beroep doen.

Als manager portfolio bij de grootste HIS-leverancier van Nederland bepaal ik met mijn collega’s wat de volgende stappen zijn: hoe spelen we optimaal in op bijvoorbeeld het groeiend aantal ouderen en kwetsbare patiënten die langer in de eerste lijn blijven en multidisciplinaire zorg nodig hebben? Hoe zorgen we dat de data altijd snel beschikbaar zijn, ook als er veel gebruikers zijn? Hoe sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen én individuele wensen? Hoe zorgen we dat alle nieuwe medische kennis beschikbaar is? Een prachtige uitdaging en op die manier werk ik mee aan de realisatie van mijn zorgdroom. Door inzet van technologie maken we mensen gelukkiger. En gelukkige mensen zijn gezondere mensen! Voorwaarde is wel dat ICT goed geïmplementeerd wordt en dat de processen aangepast worden. Anders betekent het alleen maar extra werk en ellende, en wordt de droom een nachtmerrie!

Meer dromen

Naar dromenoverzicht