Meer schot in het ontschotten van de schotten 2018-04-16T15:20:59+02:00

Project Description

PIETER GRASVELD
Director Corporate Affairs, Lilly Nederland

“Meer schot in het ontschotten van de schotten”

Ik werd geraakt door de quote “Verandering start bij dromers” uit het boek “100 dromen over de toekomst van onze zorg”. Dromers zijn de visionairs die een betere toekomst voor ogen hebben en zich daarbij niet laten afremmen door belemmeringen. Als ik ontwaak ben ik de meeste dromen al weer snel vergeten maar degene die ik onthoud kan ik het best omschrijven als een verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens waarbij gebeurtenissen en personages dwars door elkaar heen lopen. Er zijn geen belemmeringen en nieuwe ideeën ontspruiten spontaan. Men zegt dat onze hersenen ’s nachts totaal anders denken dan overdag, onlogisch en associatief. Ze brengen oude zaken met nieuwe in verband met elkaar op een manier die je overdag nooit zou kunnen bedenken. In een droom lijken er geen schotten te bestaan die onze vrije gedachten belemmeren. Ooit hoop ik wakker te worden in een werkelijkheid waar schotten in ons zorgstelsel niet meer bestaan. Het huidige stelsel wordt nog steeds gedirigeerd door systeem denken en regelgeving en verooraakt doorgaans meer problemen dan oplossingen. Kort gezegd: Er zit weinig schot in het ontschotten van de schotten.

Mijn zorgdroom is dan ook dat de schotten in ons zorgstelsel zoveel mogelijk zijn verdwenen en dat de patiënt op basis van gewogen besluitvorming het optimale doelmatige behandeltraject kan doorlopen. Een wereld zonder arbitraire schotten, zowel financieel als functioneel, waar waardegerichte zorg een kans krijgt, waar de patient centraal staat, er nog steeds plaats is voor innovaties en een wereld waarbij zorgverleners, zorgleveranciers en zorginstanties samenwerken voor het optimale resultaat voor de patient. Dan komt er meer schot in de zaak.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht