Waardegedreven zorg 2018-03-19T18:09:03+01:00

Project Description

GUIDO KOSTER
Market Access Director, Ferring

“Waardegedreven zorg”

Ik hoop dat in de toekomst de patiënt centraal staat in de zorg en dat de waarde van het behandelaanbod transparant is voor de patiënt en de betaler, zodat er voor hen ook echt wat te kiezen valt. De zorg wordt bekostigd op basis van uitkomsten in plaats van verrichtingen. Hierdoor wordt indirect gestimuleerd dat het juiste zorgtraject bij de juiste patiënt op de juiste wijze wordt ingezet. In een dergelijke omgeving zal werkelijke innovatie worden beloond naar gelang de waarde die het toevoegt.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht