Van ziekenzorg naar gezondheidszorg 2018-03-19T18:10:06+01:00

Project Description

HUGO TE KAAT
Digital Cooperation Catalyst, VGZ

“Van ziekenzorg naar gezondheidszorg”

We gaan van ziekenzorg naar gezondheidszorg. Over tien jaar zijn we in staat om objectief gezondheid te meten zonder belasting voor de burger. Wellicht met positieve gezondheid als leidraad. Hierdoor kunnen we een deel van de bekostiging van de zorg en het sociaal domein regelen vanuit het belonen van het gezond houden van een populatie. Daardoor neemt de productieprikkel af en vinden minder onnodige interventies plaats. Mensen blijven langer gezond en gelukkig terwijl de stijging van de zorgkosten wordt beteugeld. Er blijft genoeg personeel om goede zorg te verlenen. De zorg blijft toegankelijk voor iedereen.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht