Tragiek aanvaard 2017-12-11T19:29:41+01:00

Project Description

PAUL FRISSEN
Decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University

“Tragiek aanvaard”

Het verlangen naar gezondheid is een tragisch verlangen naar maakbaarheid. We dromen van een wereld waarin niemand ziek is en geen gebreken bestaan. Een wereld zonder de zwarigheden van de ouderdom en waarin over de dood naar eigen wens en inzicht te beslissen is. We willen een wereld die schoon, heel en veilig is. Een even mooi als ijzingwekkend verhaal van F.B. Hotz, Theodicee, vertelt over een toekomstige stad waar deze utopie is gerealiseerd. Daarin staat het enige resterende ziekenhuis op de nominatie museum te worden. Lastig is dat een adequate geschiedschrijving ontbreekt. Men leeft immers in het eeuwige nu en verdriet en leed zijn geen inspiratiebronnen meer. De dood is verleden tijd.

Maar dan wordt iemand ziek. Grote opwinding is het gevolg. In allerijl wordt het ziekenhuis na confiscatie van medische instrumenten die enkelen heimelijk in bezit hebben, opnieuw in gebruik genomen. Na genezing van de zieke keert de rust weer. Maar die houdt niet lang stand. Iemand pleegt suïcide en dat is het begin van een lawine van gebeurtenissen. Mannen beginnen zichzelf massaal te doden, vrouwen verwonden zich en kinderen ‘werden gek, ontploften of bevuilden zich’.

Vanuit een naburige stad wordt ingegrepen. Een leger van vrijwilligers brengt rust en hoeft daarvoor geen oorlog te voeren: de mannen laten zich bereidwillig doden en de vrouwen worden geholpen, natuurlijk niet geschaakt. ‘God zag dit alles en hielp mee, ingevolge Zijn Genade, de zoveel heilzamer orde van een eeuw eerder te herstellen. Hij zond een milde bacterie, een nieuwe.’ Snel is er weer een ziekenhuis. Er wordt weer pijn geleden. Vrees en lust keren terug. De mens misdraagt zich en is engelachtig goed. Er komt een vereist aantal invaliden. Kunst en prostitutie beginnen weer te bloeien. ‘God glimlachte en zag dat het goed was’. Dromen zijn weer bedrog of nachtmerrie, als ze uitkomen. Wie de tragiek niet wil aanvaarden zal de wereld moeten beheersen en de vrijheid die ook altijd recht op duisternis is, moeten uitschakelen.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht