Preventie als medicijn in de zorg 2018-03-26T20:36:56+02:00

Project Description

JAAP HAAKSEMA
Manager Operations BENU

“Preventie als medicijn in de zorg”

Ik heb een droom waarin ik met veel optimisme kijk naar een zorglandschap wat zich continue aan het verbeteren is en waarin verandering de enige constante factor is. Waarom?

Omdat ik geloof in de intentie van mensen dat zij zich steeds willen blijven inzetten voor betere (patiënten)zorg. Dit is te zien in de constante vooruitgang die geboekt wordt in wetenschap en technologie. De energie die vooruitgang met zich mee brengt zorgt ervoor dat we steeds moeten blijven nadenken over of wat we doen, nog het juiste is voor de patiënt. Door bijvoorbeeld het medicijngebruik van patiënten te monitoren. Apothekers kunnen snel een verhoogd risico signaleren op medische complicaties bij medicijngebruik en daar actie op ondernemen. Hiermee worden complicaties door verkeerd of onnodig medicijngebruik voorkomen en dat kan weer leiden tot een sterke verlaging van de kosten van ziekenhuisopnamen. Dit was 5 jaar geleden een droom maar is door de juiste inzet van data analyse en automatisering gezonde werkelijkheid.

In mijn droom staat preventie centraal. Ik geloof dat we een grote stap kunnen zetten door de huidige setting van diagnose en behandeling te verplaatsen naar veel meer (verplichte) aandacht voor preventie. In mijn droom neemt de overheid hierin een leidende rol door financiering te verplaatsen van curatieve zorg naar preventieve zorg. Door deze verplaatsing worden mensen geactiveerd om zelf een actieve rol te nemen ten behoeve van hun eigen gezondheid. Dat kan, mede door de vooruitgang die wordt geboekt in technologie waardoor mensen op basis van persoonlijk inzicht zelf hun gezondheid op peil kunnen houden of verbeteren. In mijn droom hebben mensen uiteindelijk zelf de regie over hun gezondheid.

Laten we nu maar beginnen om van droom naar werkelijkheid te gaan!

Meer dromen

Naar dromenoverzicht