Kleine en grote dromen 2018-04-03T16:23:05+02:00

Project Description

RIANNE VAN DER WILDEN-TOBY
Manager Zorgservice Materiele en Kwaliteitscontrole

“Kleine en grote dromen”

Mijn grote droom is om zorg klein te houden waar het kan en groot te maken waar het moet.

De zorg moet zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de regio. Hierdoor kan de wens en de behoefte van de klant op het gebied van zorg en welzijn centraal staan. Wanneer het moet, is gespecialiseerde zorg ingericht op centrale plekken en toegankelijk voor wie het nodig heeft.

Mijn ervaring is dat iedereen die zorg nodig heeft dit het liefst dichtbij huis heeft, niet perse thuis maar wel dichtbij. Hoe mooi is het als we dat kunnen realiseren voor iedereen. Door genoeg zorg in de buurt te organiseren en deze zorg ook tijdig in te zetten. Hierdoor maken we het mogelijk dat zorg verder weg alleen nodig is als het echt niet anders kan.

Mijn kleine droom is dat klanten voor hun zorg en welzijn vragen bij één loket terecht kunnen. De versnippering van zorg zal voor de klant niet zichtbaar moeten zijn.

De klant moet zijn vraag waar hij het beste heen kan op één centrale plek kunnen stellen die zo toegankelijk mogelijk is. Waar iemand is die je uitlegt welke weg je door het oerwoud van zorg kan nemen.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht