Als zorg en behandeling persoonlijk worden gaan ze er toe doen 2018-04-03T16:25:39+02:00

Project Description

YOLANDA VAN DUN
Directiesecretaris FPC de Rooyse Wissel

“Als zorg en behandeling persoonlijk worden gaan ze er toe doen”

In mijn droom wil ik eigenlijk niet dromen over zorg, maar over respect, vertrouwen, warmte en verbinding. Zorg heeft in deze maatschappij meer en meer een negatieve klank gekregen. Steeds minder mensen kiezen voor werken in de zorg, de politiek heeft de laatste jaren fors bezuinigd op de zorg en de administratieve regels lijken voorop te staan. Er lijkt meer sprake te zijn van een zorgnachtmerrie vooral voor de mensen die de noodzaak tot zorg hebben en de mensen die met hart en ziel in de zorg werken. De oorsprong van zorg is naastenliefde. Mensen zorgen voor hun kinderen, broers, zussen en ouders uit liefde. Vanuit deze liefde hebben mensen van alle tijden gekozen om werkzaam te zijn in de zorg. Er was (en gelukkig is) sprake van liefdevolle zorg met aandacht voor de mens. En dat is meer dan alleen een medicijn geven of steunkousen aantrekken en dat is ook zeker meer dan geregistreerd vier minuten besteden aan een patiënt.

Mijn droom gaat over liefdevolle zorg, waarbij de mensen die werkzaam zijn in de zorg vanuit respect, warmte, persoonlijke aandacht en verbinding patiënten de juiste zorg bieden en behandelen. In deze zorg heeft de patiënt de regie en gaat het om wat de patiënt nodig heeft. In mijn droom is deze zorg kleinschalig en betaalbaar, zoals je ook je kinderen, broers en zussen of ouders liefdevol verzorgt en in hun kracht zet. In mijn droom is deze zorg ook haalbaar omdat je geen grote instituten hebt die regels stellen. In mijn droom laat de politiek de zorg los en laat zij de zorg weer over aan echte mensen van vlees en bloed en worden er geen onnodige regels gesteld. Mensen werken graag in de zorg en zijn hier trots op!

Het is zo belangrijk om je dromen te volgen, om open te staan voor verandering en af en toe de sprong te durven wagen zodat een nieuw avontuur kan beginnen. Laten we niet blijven dromen maar het gewoon gaan doen!

Meer dromen

Naar dromenoverzicht