ANNEMIEK VERKAMMAN
Directeur
HollandBIO

“Sneller en beter van lab naar patiënt”

De life sciences-sector maakt haar belofte waar. Patiënten krijgen dankzij baanbrekende nieuwe behandelmethoden, zoals immunotherapie en gentherapie, nieuw levensperspectief. Mooie resultaten, maar de manier waarop we innovaties ontwikkelen laat op alle fronten te wensen over. Waar in andere sectoren de Wet van Moore geldt, lijkt in de life sciences het omgekeerde te gebeuren. Het ontwikkeltraject van geneesmiddelen duurt te lang, is te risicovol en te kostbaar. Ons systeem kraakt in zijn voegen en ik maak me zorgen of de innovaties hun doel, de patiënt, nog wel zullen bereiken.

Dat geldt helemaal voor weesgeneesmiddelen, waar de toegang stagneert door negatieve adviezen en vertraagde of zelfs mislukkende onderhandelingen. Patiënten met een zeldzame ziekte zijn hiervan als eerste de dupe. En dat terwijl weesgeneesmiddelen veel méér zijn dan geneesmiddelen voor een relatief kleine groep patiënten. De meest baanbrekende, vaak experimentele, technologieën bewijzen zich als eerste in het zeldzame ziekte domein.

Neem gentherapie: dat werd als eerste toegepast bij (zeer) zeldzame ziektes. Vandaag zitten de pijplijnen vol om aandoeningen die veel vaker voorkomen met gentechnologie te genezen. En ja, aan sommige weesgeneesmiddelen hangt een fors prijskaartje. Als je dit echter in perspectief plaatst, is het onmogelijk vol te houden dat deze geneesmiddelen de oorzaak zijn van onhoudbare zorgkosten. Weesgeneesmiddelen beslaan namelijk 3,6 procent van de totale uitgaven aan geneesmiddelen en een schamele 0,25% van de totale zorgkosten.

Het is wachten op het volgende weesgeneesmiddel dat tegen de onbuigzaamheid van ons zorgstelsel aanloopt en het gepolariseerde publieke debat weer oplaait. Er is niet één quick-fix, niet één magische oplossing. Maar er zijn mogelijkheden te over om het sneller en beter te doen: een centrale rol voor het patiëntenperspectief in elke fase van geneesmiddelenontwikkeling, de inzet van slimme diagnostica en een flexibel ecosysteem waarin registratie, vergoeding en toegang naadloos op elkaar aansluiten.

Laten we vandaag nog werk maken van oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan.

Meer dromen