Zorgdroom uploaden 2018-02-23T11:42:36+01:00

ZORGDROOM INSTUREN

Instructie voor het aanleveren van uw Zorgdroom

Deze auteursinstructie geeft u een aantal aanwijzingen voor het schrijven van uw Zorgdroom en informatie over het aanleveren van tekst en foto. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze instructie goed door te lezen en uw bijdrage op gevraagde wijze via het formulier hieronder aan te leveren.

UW ZORGDROOM

Uw Zorgdroom is uw verhaal. U mag even wegdromen naar een toekomst waar geen obstakels binnen de zorg bestaan. In uw Zorgdroom neemt u de lezer mee naar een toekomstbeeld zoals u dat voor ogen heeft.

Tips:

  • Schets een duidelijke situatie (denk klein, niet in grote systemen)
  • Bouw spanning op in uw verhaal en werk toe naar verrassend einde
  • Schrijf beeldend
  • Maak de zinnen niet al te lang (wissel kort en lang af)
TEKSTUELE INSTRUCTIES
  • In het Nederlands geschreven
  • Lengte is minimaal 250 en maximaal 350 woorden
  • Hoofdtitel maximaal 10 woorden of 50 letters
  • Gebruik zo min mogelijk jargon en afkortingen
AANLEVEREN VAN EEN FOTO

Graag vermelden wij bij de zorgdromen een afbeelding van de auteur in zijn of haar zorgomgeving. Het zou leuk zijn als de foto iets met de droom te maken heeft. We vragen u daarom een toepasselijke foto in te sturen. Gelieve een goede kwaliteit foto in .jpg of .png aan te leveren. De foto mag maximaal 4 mb groot zijn.

DE REDACTIE BEHOUDT ZICH HET RECHT OM INGEZONDEN DROMEN NIET TE PLAATSEN

De redactie bewaakt het concept en kan om die reden besluiten uw droom niet te plaatsen als deze niet aan de criteria voldoet of bijvoorbeeld commercieel van aard is.

ZORGDROOM UPLOADEN

Uw naam (zoals deze mag worden weergegeven boven uw droom)

Functie en organisatie

Emailadres

Titel van uw zorgdroom

Uw zorgdroom (maximaal 300 woorden)

Foto bij zorgdroom (max. 4mb)