Van Type één naar Type geen 2017-12-22T15:03:07+01:00

Project Description

JAN KOONING
Senior Relatiemanager
Stichting JDRF Nederland

“Van Type één naar Type geen”

Mijn zorgdroom is dat de toekomst waar geen Type 1 Diabetes (T1D) meer is, heel snel begint. Dat de wereld waar Type één Type geen is geworden realiteit is. Het gaat jammer genoeg nog wel even duren voordat die wereld gerealiseerd is. Tot die tijd is mijn droom dat alle mensen, kinderen en volwassenen, hoop en zicht krijgen op een wereld zonder deze levensbedreigende aandoening. Dat mensen met T1D daarbij op een heldere en toegankelijke wijze geïnformeerd worden en blijven van de laatste ontwikkelingen van technologieën, therapieën en behandelingen op het gebied van T1D-zorg. En dat die voor iedereen ook daadwerkelijk bereikbaar zijn. Dat mensen in staat gesteld worden om daarmee ook hun eigen diabeteszorg (of die van hun kind) optimaal te managen. Gebruikmaken van bijvoorbeeld zorg op afstand, als dat het beste uitkomt. Hun eigen verantwoordelijkheid pakken; hoe, waar en wanneer dat past. Dat daarbij een belangrijke rol is weggelegd voor moderne technologieën, ook op het gebied van communicatie, is vanzelfsprekend. Net als het respect voor ieders persoonlijke en lichamelijke integriteit.

Er zullen ook mensen met T1D zijn die hun eigen diabeteszorg niet goed zelf kunnen organiseren, om welke reden dan ook. Dan zorgen wij er met zijn allen voor dat zij niet buitengesloten worden, zonder hun privacy aan te tasten. In de gepersonaliseerde diabeteszorg van de toekomst worden zij professioneel, liefdevol en zorgzaam ondersteund. Hierbij staat vanzelfsprekend het patiëntentperspectief centraal. Misschien heeft iedereen met T1D wel medicijnen en therapieen die op zijn of haar persoonlijke situatie zijn afgestemd. Zodat zij steeds meer daadwerkelijk grip krijgen op een betere kwaliteit van leven. En wie weet dat de wereld waar Type één Type geen is geworden, toch snel binnen handbereik komt.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht