Samenwerken als een orkest 2018-04-05T13:44:41+02:00

Project Description

HANNEKE WITTGEN
Manager KPMG Health

“Samenwerken als een orkest”

Als adviseur in de gezondheidszorg heb ik de me de afgelopen jaren met vele ontwikkelingen bezig mogen houden die de zorg beter kunnen maken, denk aan value-based healthcare, het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg, nieuwe samenwerkingen en zorg op de juiste plek. In de vele discussies valt mij op hoe financiële belangen regelmatig drempels opwerpen om zorg beter te organiseren. Het belemmert samenwerking tussen professionals waardoor zorg versnipperd wordt geleverd. Ook zijn er te weinig prikkels om in te zetten op preventie. Dit is niet alleen slecht voor de burger maar ook niet goed voor onze portemonnee.

Mijn droom

In mijn droom slaan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, en ook niet geijkte zorgpartners, zoals farmaceutische bedrijven of technologie bedrijven, de handen ineen om zorg en ondersteuning voor de burger samen goed te organiseren. Zij vormen een orkest waarin ieder zijn eigen deel van het muziekstuk speelt, maar dat alleen als goed wordt samengespeeld de burger bekoort. Een visie op regionale gezondheid vormt de partituur voor het orkest. En financiële prikkels vormen de dirigeerstok om in te zetten op het juiste moment, namelijk in de fase van preventie en het voorkomen van onnodige complicaties. Dit alles is nodig om de burger zolang mogelijk in goede gezondheid te laten verkeren. Hierbij zal de hand die de dirigeerstok vasthoudt in het begin met name die van de zorgverzekeraar en gemeente zijn, en in de toekomst zal steeds meer regie door de burger worden overgenomen. Die hierbij wordt ondersteund door technologie en transparantie over uitkomsten.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht