Patiënten bestaan niet meer 2017-12-21T17:07:41+01:00

Project Description

LEX GEERTS
Advocaat en zorgmakelaar
Eldermans | Geerts

“Patiënten bestaan niet meer””

Het woord ‘patiënt’ is uitgebannen. Dat woord riekt naar een afhankelijkheid van de zorgaanbieder. In de toekomst krijgt de zorgaanbieder te maken met de ‘cliënt’. Met de toenemende macht van de cliënt is elke zorgaanbieder een leverancier die moet inspelen op de wensen en behoeften van de cliënt. De zorgaanbieder is adviseur en gids om de cliënt zelf binnen de bestaande mogelijkheden te laten beslissen over een doelmatige behandeling, maar ook het stopzetten daarvan als deze geen toegevoegde waarde meer heeft. Daarvoor is nodig dat de cliënt zich goed laat informeren en meer eigen verantwoordelijkheid krijgt. Verwacht mag worden dat de client die verantwoordelijkheid serieus neemt. De processen zijn erop ingericht dat elke cliënt een goed onderbouwde beslissing kan nemen, rekening houdend met een verantwoorde verdeling van beperkte middelen.

In de relatie tussen zorgaanbieder en financier zal het spanningsveld tussen big data en gebrek aan vertrouwen vervagen. Financiers werken eraan mee dat zorgaanbieders een overgangsperiode krijgen om binnen het in hen gestelde vertrouwen te zorgen voor verandering van het zorglandschap. Ict-systemen mogen dan het kaf van het koren gaan scheiden. Big data worden niet gebruikt als afrekeninstrument, maar voor verantwoording en verbetering van zorg.

Regionale en multidisciplinaire samenwerking zijn de norm. Schotten tussen wetten en financieringsstromen zijn geslecht. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol. Het is voor financiers aantrekkelijk om daarin te investeren.

Zorgconcepten van over de hele wereld worden door internettechnologie eerder gedeeld en onderwerp van vernieuwing zo min mogelijk gehinderd door beperkende regels die volgend moeten zijn.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht