Mijn droom is dat iedereen kan leven in schone lucht 2018-02-23T11:27:18+01:00

Project Description

REMCO HOFMAN
Oprichter en bestuurslid bij Stichting Schone Lucht voor Iedereen

“Mijn droom is dat iedereen kan leven in schone lucht”

Mijn droom is dat iedereen kan leven in schone lucht en daarom heb ik de Stichting Schone Lucht voor Iedereen opgericht. Schone lucht is een belangrijke voorwaarde om luchtwegaandoeningen tegen te gaan. Ook is schone lucht onontbeerlijk voor mensen die al moeite hebben met ademen. De stichting Schone Lucht voor Iedereen wil, samen met partners, overheid, burgers en maatschappelijke organisaties schone lucht bevorderen en hiervoor de handen ineen slaan. De stichting Schone Lucht voor Iedereen heeft als doel om schone lucht hoger op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen. Daarnaast wil de stichting vervuilers aansporen luchtvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan. Bovendien streeft de stichting ernaar innovatie te stimuleren door diensten en producten te laten ontwikkelen die schone lucht bevorderen. De Stichting Schone Lucht voor Iedereen is sinds 5 april 2012 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en beschikt daarmee over een ANBI status.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht