Jij Speelt de Hoofdrol 2017-12-21T16:25:04+01:00

Project Description

SASKIA KOOPMANS
Voorzitter
Stichting Jij Speelt de Hoofdrol

“Jij Speelt de Hoofdrol”

Een droom of werkelijkheid?

Je zal toch maar patiënt zijn of hulpbehoevend worden in een welvarend land als Nederland. Iets om bang voor te zijn, of toch niet?

Na de diagnose van een levensbedreigende ziekte staat je leven op zijn kop. Angst, verdriet, woede, pijn, verlies, eenzaamheid. Al deze gevoelens komen los bij de patiënt maar ook bij zijn of haar partner, kinderen, familie en vrienden.

Specialisten stellen na de diagnose hun behandelprogramma op en voor je het weet zit je in de mallemolen van protocollen en procedures van het ziekenhuis.

De patiënt in de hoofdrol of toch niet helemaal?

Mijn man kreeg in april 2017 de diagnose endeldarmkanker. Een kwaadaardige tumor onderin de endeldarm. Na diverse onderzoeken kwam het advies. Een zware operatie en een stoma. Natuurlijk mocht hij er nog even over nadenken, maar dit was wat dit ziekenhuis hem kon bieden.

De verpleging deed enorm haar best om mijn man te verzorgen. Hij kreeg op tijd zijn medicijnen en een schoon bed. Maar er gebeurt op dat moment nog veel meer met een patiënt die een dergelijke diagnose krijgt. Daar was geen aandacht en ook geen tijd voor. Laat staan voor de thuissituatie. Was er een vrouw, waren er kinderen? Had mijn man een baan, en zo ja, wat deed hij dan voor de kost? Ook bij de second opinion in een ander ziekenhuis was daar totaal geen aandacht voor.

Mijn droom zou zijn dat zodra er bij een patiënt een levensbedreigende ziekte is geconstateerd, er meteen een buddy of coach wordt ingeschakeld die zich bekommert om het welzijn van de patiënt en diens naasten. Ik ben ervan overtuigd dat dat enorm veel geld zal schelen in de gezondheidszorg. Late gevolgen, niet alleen psychisch, kunnen hierdoor worden verminderd of zelfs worden voorkomen.

De druk op het thuisfront neemt hierdoor af. De partner wordt, voor zover mogelijk, ontzien en zelf ook gesteund. Immers, hij of zij staat er vaak ineens alleen voor. De kinderen kunnen naast hun verdriet toch ook hun eigen leven blijven leiden. ‘Jij Speelt de Hoofdrol’ zal zo de betekenis krijgen, zoals ik die voor ogen heb.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht