Ik heb een droom 2017-12-22T14:05:09+01:00

Project Description

ANGELIQUE WEEL
Reumatoloog
Maasstad Ziekenhuis

“Ik heb een droom”

Nog geen 20 jaar geleden werd de term Evidence Based Medicine gezien als de methode om de kwaliteit van de gezondheidzorg naar een hoger niveau te tillen. Nu 20 jaar later, is de patiënt nog steeds patiënt en staan we aan de vooravond van een negatieve ommekeer. In een periode van schaarste aan mankracht en financiële middelen, waar de tijd voor de individuele patiënt door hoge registratielast beperkt is, kan de gezondheidzorg de digitale en technologische revolutie niet bijhouden. We zijn de weg en elkaar kwijtgeraakt. Zorgverleners, professionals, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid spreken niet meer dezelfde taal. We zijn het ultiem gezamenlijke doel uit het oog verloren.

Ik heb een droom dat we het tij kunnen keren. We hebben een ultiem gezamenlijke doel; zorg leveren die van toegevoegde waarde is voor de individuele patiënt ofwel Value Based Health Care (VBHC). Het principe van Michael Porter waar de zorg wordt geëvalueerd op basis van uitkomsten die voor de patiënt relevant zijn: Patiënt reported outcome (PRO). Door PRO’s te relateren aan de kosten voor het bijbehorende zorgproces krijgen we inzicht in de real VALUE. Door deze VALUE onderling te vergelijken, kunnen continue verbeterprocessen worden geïnitieerd en opnieuw worden getoetst. Het is tijd om terug te gaan naar onze basis ‘Evidence Based Value Creation in Health Care’. Nu is het tijd om zowel zorgverleners, bestuurders, professionals patiënten, verzekeraars en andere stakeholders dezelfde taal te laten spreken, 2017 is geen einde, maar een begin. Patiënten nemen de gelegenheid om hun eigen uitkomsten van waarde als doel te stellen. Iedere patiënt bespreekt zijn eigen PRO in de spreekkamer met de dokter. In mijn droom ontzuilt VBHC de silo’s. Eerste-, tweede- en derdelijnszorg bestaat niet meer, er zijn multidisciplinaire zorgteams rondom de patiënt. De meeste zorg wordt dicht bij huis verleend en zorgteams werken samen met ziekenhuizen voor complexe patiënten. Zorgverzekeraars betalen voor de waarde die we toevoegen. In mijn droom doen verpleegkundigen en dokters waar ze goed in zijn en spreken eindelijk weer dezelfde taal. De VALUE van de zorg regeert.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht