Goede diabeteszorg, óók in low-income-countries 2017-12-21T14:46:34+01:00

Project Description

HET BESTUUR VAN DE DR. EVERT VAN BALLEGOOIE STICHTING
Staande: Hilda van der Heyde, Cees Rustemeijer, Bep van Ballegooie, Jan Willem Elte
Zittend: Karel Bakker, Teri Brouwer

“Goede diabeteszorg, óók in low-income-countries”

Evert (1950-2008) had altijd al dromen en de Evert van Ballegooie Stichting probeert deze voort te zetten. Om ze te benoemen: educatie/zorgverbetering, verbinden/ ontmoeten, aandacht voor kunst, hulp voor diabeteszorg in de derde wereld.

Allereerst was het de droom van Evert heel Nederland van een goede diabeteszorg te voorzien. Mede door het opzetten van de Nederlandse Diabetes Federatie, waarin alle bij diabetes betrokken organisaties worden verenigd, en de Stichting Langerhans, die hoogwaardige (na)scholing organiseert voor de eerste lijn, wordt hier al aardig aan voldaan.

Het met elkaar in verbintenis brengen en ontmoeten gebeurt in feite door de bovengenoemde initiatieven en er is meer.

Ook het promoten van de kunst valt binnen Everts dromen en daarvoor zorgt dan weer zijn weduwe Bep, die met haar eigen kunstbureau Arte Mista vele Italiëliefhebbers bedient, maar ook elders van zich laat spreken.

De derde wereld loopt ver achter bij Nederland wat betreft de diabeteszorg en heeft bovendien vaker te lijden van natuur- of andere rampen. Inmiddels heeft de Evert van Ballegooie Stichting, door bijdragen van zorgprofessionals en sponsors, al aardig wat projecten in de ontwikkelingslanden gesteund. We noemen er enkele.

In de Democratic Republic of Congo is steun verleend aan Dr. Marguerite de Clerck, die als bijna 80-jarige, al meer dan 50 jaar geweldig werk doet vanuit Kinshasa met zeer beperkte middelen en onder moeilijke omstandigheden. Alle reden voor nog een tranche.

In Nepal is na de recente aardbevingen veel verwoest en probeer dan maar eens kwalitatief goede diabeteszorg op te zetten. Dat lukt, mede dankzij de Stichting Nepalimed Holland en haar voorzitter/secretaris Ammy van Gooswilligen. Zij ontvangen binnenkort de tweede tranche.

In Oeganda is ook weinig geld om de diabeteszorg te ontwikkelen. Zij hadden een gebouwtje nodig, een ‘kliniek’, die nu dankzij steun via de Evert van Ballegooie Stichting en haar sponsoren gebouwd wordt en wellicht de naam ‘Evert van Ballegooie kliniek’ zal krijgen. Mooier kan het toch niet!?

En uiteindelijk komt alles tezamen in de ‘Evert van Ballegooielezing’, een symposium wat op 18 januari 2018 voor de vijfde maal in Zwolle wordt gehouden en waar gepoogd wordt diabetesprofessionals te verenigen, hoogwaardige voordrachten over diabetes en kunst te verzorgen en diabetesgeïnteresseerden elkaar te laten ontmoeten tijdens een informeel buffet. Om gezamelijk weer aangenaam verder te dromen van nog meer goede doelen…

Meer dromen

Naar dromenoverzicht