Gezondheid is voor iedereen! 2018-04-11T21:28:02+02:00

Project Description

ANITA VERMEER
Strategisch beleidsfunctionaris, GGD Zuid Limburg

“Gezondheid is voor iedereen!”

Ik droom van een Nederland waarin iedereen profiteert van een steeds beter wordende gezondheid, niet alleen hoger opgeleiden. Want, ondanks dat Nederlanders gemiddeld genomen steeds ouder en gezonder worden, blijft de kloof tussen lager en hoger opgeleiden hardnekkig bestaan, en lijkt hij zelfs alleen maar toe te nemen.

Wij wonen in een land waarin ieder kind een opleiding kan volgen, het liefst een opleiding die goed bij hem/haar past. Wij hebben kwalitatief hoogstaand onderwijs, goede werkgelegenheid en bovendien hebben wij een solidair gezondheidssysteem dat toegankelijk is voor iedereen, ongeacht opleiding of inkomen. Essentiële basisvoorwaarden voor een gebalanceerde maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en dezelfde gezondheidskansen heeft, toch? Waarom nemen de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden dan niet af?

Wat steeds zichtbaarder wordt, is dat gezondheid mede beïnvloed wordt door de sociale, fysieke en economische omgeving van mensen. Met andere woorden “als je woont in een groenere omgeving, ben je vaak gezonder”, en “als je schulden hebt, ben in vaak ongezonder”, en “als er meer rokers in je omgeving zijn, rook je vaker zelf ook”. Het gaat zelfs zo ver dat gezondheid onderdeel wordt van iemands identiteit, en jammer genoeg niet die van de lager opgeleiden. Gezondheid is steeds meer iets van ‘de rijken’, ‘de plebs’, ‘hotemetoten’.

Ik droom dat gezondheid onderdeel wordt van de identiteit van iedereen! Dat gezond leven hip en happening wordt voor iedereen, dat de gezondheidszorg begrijpelijk is voor iedereen, dat sporten betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Of je nou hoog of laag opgeleid bent, rijk of arm bent, jong of oud bent.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht