Gezondheid als water 2017-12-21T14:55:18+01:00

Project Description

THEO BISSCHOPS
Algemeen Directeur
Zorggroep RCH Midden-Brabant

“Gezondheid als water”

Terwijl ik rustig aan de oevers van een riviertje het heldere water aan mij voorbij zie gaan, dommel ik in.

Ik vraag mij af hoe het in Nederland zou zijn, als gezondheid net zoiets was als water.

De vergelijking komt op omdat beiden voor mens en leven belangrijke factoren zijn.

Eeuwenlang hebben we in Nederland de strijd met het water gevoerd, in het besef dat het er op of er onder kan zijn.

We hebben met elkaar systemen bedacht die weerstand hebben geboden tegen het wassende water. We hebben die systemen technisch ook steeds verder gebracht, van simpele molens naar moderne gemalen, dijken en andere beheersingsmaatregelen.

En we hebben ook in de beheersvorm een mooi model gevonden: waterschappen. Het geld wat waterbeheer kost, wordt dichtbij huis in de vorm van belasting bij de burgers geheven. Tussen kosten en baten bestaat een rechtstreeks verband. De controle en de regie is in handen van het gekozen waterschapsbestuur. En het werkt, al vele jaren.

Wat nu als gezondheidszorg ook zo dicht bij de burgers zo georganiseerd zou zijn, de baten en de kosten in een gezondheidsschap. Bestuurd door de gekozen vertegenwoordigers uit de burgerij. Vraag en aanbod, kwaliteit, beheer, innovatie. Het zou allemaal kunnen onder beheer van een gezondheidsschap. We zouden geen zorgverzekeraars in de huidige vorm nodig hebben. Alle schotten zijn regionaal weg. Geen kunstmatige scheidingen in publieke en private zorg. Oog voor preventie, mede mogelijk door verlegging van geldstromen, alsof we stenen leggen in de rivier.

Zorgaanbieders zijn professionals ten dienste van de burgers, gewaardeerd en gerespecteerd als partner in de strijd om (over)leven.

Burgers zijn klanten maar ook mede-eigenaren van hun eigen gezondheidsschap.

Ik schrik wakker….het water stroomt en de gezondheidszorg gaat verder.

Meer dromen

Naar dromenoverzicht