Durf jezelf overbodig te maken 2017-12-22T14:56:33+01:00

Project Description

JEROEN NIJHUIS
Vrijgevestigd internist
O.m. verbonden aan de huisartsenopleiding in Maastricht

“Durf jezelf overbodig te maken”

Welke impact heeft robotisering en kunstmatige intelligentie op de maatschappij? Deze vraag houdt mij al een tijd bezig. Werk van bijvoorbeeld receptionisten kan tegenwoordig worden uitgevoerd door robots. Geldt dit ook voor onze doktersassistenten of polimedewerkers? Prikkelende en uitdagende vragen. Al met al passen deze ontwikkelingen geheel in mijn houding als arts: probeer jezelf overbodig te maken. Mijn zorgdroom is dat deze houding gemeengoed wordt in de gezondheidszorg. Hoe zie ik dit concreet voor mij?

Neem bijvoorbeeld preventie. Toen ongeveer acht jaar geleden het accountantsrapport ‘prevention pays for everyone’ uitkwam, gebeurde er bedroevend weinig. De hoofdboodschap was toch duidelijk? Voor elke euro die je in preventie investeert, krijg je als maatschappij tot 250 euro terug. Waarom is er na al die tijd nog bitter weinig geïnvesteerd in preventie? Hoe dit op te lossen? Op macroniveau zullen schotten op cultureel, bestuurlijk en financieel niveau aangepakt moeten worden. De overheid, de zorgverzekeraars, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg zullen zonder grenzen met elkaar moeten samenwerken. Het individu dat stopt met roken zal minder accijnzen afdragen, ouder worden, maar ook langer en met minder ziektedagen kunnen doorwerken. Op microniveau moet je je als arts overbodig maken door actief op preventie in te zetten. Stel je voor: een populatie met een gezond beweeg- en eetpatroon; maak dan eens een inschatting van je dagelijkse werkzaamheden. Hoeveel gaten vallen er in je spreekuur?

Een ander voorbeeld is de substitutie van zorgtaken. In mijn dagelijkse werkzaamheden draag ik bij aan het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Je verplaatst niet alleen de patiënt, maar ook de dokter en zijn of haar kennis. Stel je voor hoeveel tijd je over hebt als op een dag alle controlepatiënten uit je agenda zijn verdwenen. Ben ik nu overbodig, nee nog niet, maar de werkzaamheden verplaatsen zich naar multidisciplinaire overleggen, consultaties op afstand met de behandelaars en onderwijs.

Bovenstaand is al dagelijkse praktijk en mogelijk over tien jaar gemeengoed. De toekomst met robotisering en kunstmatige intelligentie biedt andere uitdagingen. Zijn operaties uit te voeren door robots? Kunnen patiënten gestabiliseerd worden met algoritmes? Is een internist te vervangen door een computer? Vragen die vroeg of laat gesteld gaan worden. Zetten we onze hakken in het zand of denken we actief mee en durven we onszelf overbodig te maken?

Meer dromen

Naar dromenoverzicht